Image
Image

Goede Doelen Week Margraten 2024

De jaarlijkse collecte wordt in 2024 gehouden in week 15 (6 t/m 13 april). Dit jaar wordt gecollecteerd voor 11 landelijke goede doelen (zie pagina goede doelen) in één gezamenlijke collecte. Hierdoor zal er maar één collectant voor alle deelnemende Goede Doelen bij u aanbellen.

Hoe werkt het?

 • Aan het begin van de collecteweek, rond 5 en 6 april worden de enveloppen rond gebracht. De envelop is goed herkenbaar door de rood/witte kleur met het logo. In deze envelop zit een informatiebrief.
 • Op de achterzijde van de brief vinden jullie een vinklijst. Hierop kunnen jullie per Goed Doel aangeven welk bedrag jullie willen geven.
 • Jullie kunnen ook een willekeurig totaalbedrag geven, zonder een of meerdere doelen aan te vinken. In dat geval wordt het totaalbedrag gelijkelijk verdeeld over alle Goede Doelen.
 • Stop de vinklijst en het totaalbedrag in de envelop.
 • Op het einde van de GDW, zo rond 11/12 of 13 april komt de collectant de envelop weer ophalen. Deponeer de envelop in de collecte-emmer die de collectant bij zich heeft.
 • Ook bestaat er de mogelijkheid om de donatie over te maken op bankrekeningnummer NL53RABO0349870535 of gebruik te maken van de QR code die zowel in de brief staat als op de collecte emmer.
 • Mochten jullie de collectant missen dan kunnen jullie de envelop afgeven bij een van onderstaande adressen:
  - Audrey van Wissen (Gouverneur Kremersstraat 5)

  - Rina Heuts (Sprinkstraat 91)
  - Monique Lemmens (Bernhardlaan 1)
  - Vincent Daemen (President Kennedystraat 63)

Het bestuur van de GDW zorgt dat uw bijdrage bij de door u aangevinkte Goede Doelen terecht komt.  De opbrengst van de GDW wordt bekend gemaakt via de plaatselijke bladen, op de website en op Facebook pagina van de GDW Margraten.

Willen jullie ons werk op een andere manier steunen, doneer dan het statiegeld bij de emballage automaat van de Plus voor de Goede Doelen Week.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Image

Goede Doelen Week Margraten

Op woensdag 30 oktober 2019 is de Stichting Goede Doelen Week Margraten opgericht. De oprichtingsakte is verleden bij notaris Metis Notarissen in Gulpen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76253120. De collecteweek is week 15. De Stichting GDW Margraten is vanaf 4 februari 2020 ANBI erkend, RSIN 860562414.

Iemand van de organisatie;

Ik heb veel gelezen over een GDW.
Een zin is mij specifiek bijgebleven:

“Ik zat al op jullie te wachten.”

Zover moeten we komen dat een inwoner van ons dorp zit te wachten op de collectant tijdens de GDW. Dat deze inwoner die week bezig is geweest met de goede doelen vermeld in de brief.
Dit kunnen we samen bereiken: onze handen in elkaar slaan. 

Klein beginnen maar elk jaar opnieuw ons focussen op een specifiek onderdeel.

Zo door de jaren heen onze GDW uitbouwen tot een niet meer te vergeten activiteit van ons kerkdorp Margraten. 

De collectanten zijn de vrijwilligers die de straten opgaan en de contacten met debewoners leggen.
Hierdoor zijn zij onze ogen en oren. Dus is het noodzakelijk dat zij het GDW verhaal goed kunnen vertellen en uitleggen.

Wij hebben hen keihard nodig.

Image

Informatie

Samen staan we sterk!
In de Goede Doelen Week Margraten wordt er gezamenlijk gecollecteerd voor 11 landelijke goede doelen met een CBF-keurmerk. Door samen in één week per jaar te collecteren zijn er minder collectanten nodig en kunnen mooie opbrengsten behaald blijven.